Nahrádza čaj chemoterapiu alebo rádioterapiu?2017.01.27

Nenahrádza, avšak dokonale ich dopĺňa, pretože vďaka prírodným účinným látkam pristupuje k problému s úplne iným mechanizmom účinkov, dalo by sa povedať, že liečbu holisticky uceľuje, vďaka čomu má liečba lepšiu účinnosť, resp. na základe ohlasov pacienti lepšie znášajú priebeh terapie.