OBJEDNÁVKY NAŠICH VÝROBKOV NÁM MÔŽETE POSLAŤ POMOCOU NÁŠHO FORMULÁRA

ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

Fakturačná adresa (ak je odlišná od dodacej adresy)

ZOZNAM VÝROBKOV

CoD ČAJ

CoD(TM) ČAJ

66EUR

ks

CoD Kapsuly

CoD(TM) Kapsuly

80EUR

ks

CoD Vital Plus

CoD(TM) Vital Plus

33EUR

ks

CoD Draco-Immun

CoD(TM) Draco-Immun

50EUR

ks