INFORMÁCIE

Názov: Lemovo s.r.o.
E-mail: info@lemovo.eu (éjjel-nappal)
Telefón: +36 (30) 687 1499, +36 (70) 248 2162, +421 (91) 758 0636
Webové stránky: lemovo.eu
Ústredie, poštová adresa: Ružová 277, 929 01 Dunajská Streda
Daňový kód: SK2022858090
Registračné číslo: ičo 44 848 510

Ďalšie povinné zákonné požiadavky nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.